Team en organisatie

We hebben onze school ingedeeld in onderbouw, waar de groepen 1, 2 en 3 zitten, de middenbouw met de groepen 4, 5 en 6 en de groepen 7 en 8 in de bovenbouw. We werken met jaarklassen en soms met combinatiegroepen. 


Op het Karrepad werkt een enthousiast en professioneel team dat ieder kind de kans biedt om het beste uit zichzelf te halen. Ze staan stevig in hun schoenen en weten hoe ze het beste kunnen omgaan met de diversiteit op school. Ze zijn weerbaar en bieden duidelijkheid.


Lerende school

We hebben een mooie mix aan ervaren en beginnende leerkrachten, die elkaar helpen, steunen en stimuleren. Als lerende school zijn we steeds bezig om van elkaar te leren, kennis te delen en ons te ontwikkelen. Daarom vervullen onze leerkrachten ook andere taken op school, bijvoorbeeld als stagecoach of als coördinator voor meer- en hoogbegaafdheid, kwaliteit of de leerlijnen digitale geletterdheid, Engels en Cultuur en Kunstzinnige Vakken.

Daarnaast bestaat ons team uit: een directeur, een locatieleider, twee intern begeleiders, een administratief medewerker en twee conciërges.