Zorg en begeleiding

Binnen onze school is er zorg voor ieder kind. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Wij begeleiden kinderen zo goed mogelijk en nemen maatregelen als de prestaties en het welbevinden van een kind achterblijven bij de verwachtingen. We noemen dit leerling-zorg. De intern begeleider zorgt voor de ondersteuning van de leerkrachten bij het verlenen van zorg.


Passend onderwijs

Het Karrepad valt onder het regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stad en Ommeland. Binnen deze regio hebben de gezamenlijke besturen de plicht om te zorgen voor een dekkend aanbod aan onderwijs voor alle kinderen binnen de regio. Wij hebben ons eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin staat wat wij aanbieden aan passend onderwijs en waar onze grenzen liggen. Dit profiel ligt ter inzage bij ons op school.  
Als wij niet kunnen bieden wat er nodig is, dan gaan we in overleg met de ouders binnen het aanbod van Openbaar Onderwijs Groningen op zoek naar een passende school voor speciaal onderwijs.
Raadpleeg voor meer informatie onze schoolgids.


Meer- en hoogbegaafdheid

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben we een passend aanbod ontwikkeld. Leerlingen die een grote voorsprong in hun ontwikkeling hebben krijgen een compact leerprogramma aangeboden en voeren verrijkende opdrachten uit. We hebben voor alle klassen een grote voorraad pluswerk klaar liggen. Verder hebben we een interne plusgroep: de Padzoekers. 


Dyslexie

We zijn alert op signalen die wijzen op dyslexie bij kinderen. Als we vermoeden dat leerlingen in aanmerking komen voor een onderzoek, laten we dat de ouders weten. Kinderen met dyslexieverklaring maken de Cito-toetsen digitaal en krijgen daarbij voorleesondersteuning. Ook gebruiken we compenserende software voor lees- en schrijfproblemen.