Gymnastiek

Omdat wij gymnastiek op het Karrepad erg belangrijk vinden, worden alle gymlessen van groep 3 t/m 8 door een vakleerkracht gegeven. Daarbij zijn vaak stagiaires aanwezig die de leerlingen meer individuele aandacht kunnen geven. Tijdens de gymlessen komen de kinderen met veel verschillende sporten in aanraking, waardoor zij leren over de Nederlandse bewegingscultuur. Ook zetten we in op meervoudige deelnamebekwaamheid, wat betekent dat de leerlingen tijdens de les meerdere rollen vervullen, als die van deelnemer, scheidsrechter of coach. De groepen 1/2 bewegen in het speellokaal in hun gebouw. De groepen 3 t/m 8 sporten in onze nieuwe, moderne gymzaal die naast de school staat.

In onze gymlessen staan kinderen zelden stil. Dit bereiken we door een gevarieerd lesaanbod en het verdelen van de zaal in vakken. Hierbinnen differentiëren we, zodat elk kind op zijn/haar eigen niveau kan deelnemen en voldoende aandacht krijgt. Zo ervaren zij plezier in het bewegen en kunnen zij tot leren komen.  

 

Als Vensterschool streven we ernaar om in samenwerking met Bslim wekelijks drie sportmomenten aan te bieden; twee gymlessen op school en een buitenschoolse sportactiviteit. Naast extra sportclinics voor bepaalde groepen, zoals klimmen, judo, survival en zwemmen, organiseren we jaarlijks een sportdag voor alle kinderen op onze school.