Aanmelden

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u een informatiemap en een inschrijfformulier mee om uw kind aan te melden op het Karrepad. Mail naar Alinda Koerts of Bernou Feitsma voor een kennismakingsgesprek: kennismaken.karrepad@o2g2.nl

 

Tussentijdse wijzigingen

Wilt u uw kind tussentijds aanmelden? Dan maken we ook graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U kunt een afspraak maken via de mail: kennismaken.karrepad@o2g2.nl. Als uw kind extra zorg nodig heeft, is de intern begeleider aanwezig tijdens het gesprek.